PL EN

Maria Janion

Maria Janion (1926) – historyczka literatury, krytyczka literacka, badaczka romantyzmu, profesorka i wieloletnia członkini Instytutu Badań Literackich PAN. Autorka licznych prac naukowych, szkiców i artykułów rewidujących znaczenia XIX-wiecznych dzieł z kanonu literatury polskiej i europejskiej. Twórczyni koncepcji w nowatorski sposób sytuującej myśl romantyczną we współczesnej kulturze, literaturze i sztuce. Jej niezwykle bogaty i szeroki dorobek naukowy od lat stanowi inspirację dla kolejnych pokoleń badaczy w licznych dziedzinach humanistyki. Do najważniejszych publikacji autorki należą Romantyzm. Studia o ideach i stylu (1969), Gorączka romantyczna (1975), Czas formy otwartej (1984) oraz Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencji ludzi i duchów (1991).