PL EN

Maria Pidłypczak-Majerowicz

Maria Pidłypczak-Majerowicz – absolwentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o książce i bibliotece uzyskała w 1982 roku, a doktora habilitowanego w 1996 roku. Pracowała w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (1969–1986), Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego (1987–2005) oraz w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2004–2013). Autorka wielu publikacji z zakresu bibliologii. Zajmuje się przede wszystkim historią bibliotek klasztornych na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku.