PL EN

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa to najstarsza seria wydawnicza w Polsce. Istnieje od 1919 roku, a od roku 1933 jej właścicielem jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W roku 2013 patronat nad serią objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydawnictwo Biblioteki Narodowej pragnie zaspokoić pilną potrzebę kulturalną i przynieść zarówno każdemu inteligentnemu Polakowi, jak i kształcącej się młodzieży wzorowe wydania najcelniejszych utworów literatury polskiej i obcej w opracowaniu podającym wyniki najnowszej o nich wiedzy – pisali niemal sto lat temu twórcy serii. Ta deklaracja jest aktualna do dziś.

Rada naukowa: prof. Józef Bachórz, prof. Tomasz Chachulski, prof. Jerzy Jarzębski, prof. Alina Kowalczykowa – przewodnicząca, prof. Ryszard Nycz.

Redaktor: prof. Stanisław Bereś.

Katalog Biblioteki Narodowej od 1919 r

 

KSIĄŻKI W SERII
Średniowieczna proza łacińska w Polsce

Średniowieczna proza łacińska w Polsce

W wyborze znalazło się łącznie dwadzieścia jeden utworów: listy, kroniki, żywoty świętych, modlitwy, przemowy, traktaty.
Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Nie ma w tym poemacie zbędnej frazy, nieznaczącego bohatera, nieistotnej sceny, niewymownego gestu.
Pamiętnik znaleziony w wannie i inne utwory

Pamiętnik znaleziony w wannie i inne utwory

Edycja w serii Biblioteka Narodowa ukazuje twórczość Lema z mniej oczywistej strony. Zawiera powieści Kongres futurologiczny i Pamiętnik znaleziony w wannie, a także utwory o charakterze apokryficznym.
Wybór poezji

Wybór poezji

Obejmująca kilka epok rozwoju dwudziestowiecznej polskiej liryki, zamknięta kodą niezwykłych późnych wierszy, poezja Jarosława Iwaszkiewicza była zjawiskiem wyjątkowo bogatym. Wraz z innymi uprawianymi przez pisarza gatunkami literackimi tworzy ona wielką autobiograficzną narrację.
Wybór prozy

Wybór prozy

Prezentowany wybór to nie tylko znakomita literatura, to także autentyczna, przejmująca i wielowątkowa „biografia” polskiej kultury XX i początku XXI wieku.
Kompleks polski, Mała Apokalipsa

Kompleks polski, Mała Apokalipsa

Polska Konwickiego to kraina zachwianych proporcji, zawieszona w czasie, rozciągająca się u stóp Pałacu Kultury – symbolu radzieckiej obecności w nadwiślańskiej prowincji.

Żagary. Antologia poezji

Żagary. Antologia poezji

Na mapie literatury międzywojennej Polski grupa poetycka Żagary, skupiona wokół pisma o tej samej nazwie, stanowi zjawisko szczególne.
Wybór dramatów (e-book)

Wybór dramatów (e-book)

Nie ulega wątpliwości, że dramaty autora Szewców należą do najambitniejszych i najszerzej zakrojonych projektów twórczych międzywojnia.

Opowiadania. Wybór esejów i listów (e-book)

Opowiadania. Wybór esejów i listów (e-book)

Silnie zmetaforyzowany język, poetyckość opisów oraz mitologizacja świata to bodaj najczęściej przywoływane kategorie charakteryzujące pisarstwo Brunona Schulza.

Odprawa posłów greckich  (e-book)

Odprawa posłów greckich (e-book)

Kiedy Kochanowski pisał Odprawę posłów greckich, w Polsce wystawiano głównie moralizatorskie dramaty kościelno-ludowe o charakterze misteryjnym, dialogi religijno-polemiczne i dramaty mieszczańskie.

Pamiętniki (e-book)

Pamiętniki (e-book)

Najwybitniejsze dzieło sztuki pamiętnikarskiej polskiego baroku. W opowiadaniu o wojennych przeżyciach, pojedynkach retorycznych oraz w błyskotliwym komentowaniu spraw codziennych i kwestii politycznych Pasek jest niezrównany.

Lalka (e-book)

Lalka (e-book)

W swoim nowatorstwie Lalka stała się – pisze we Wstępie Józef Bachórz – forpocztą nowej fazy dziejów gatunku: fazy modernistycznej.

Archiwum Ringelbluma. Antologia

Archiwum Ringelbluma. Antologia

Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, zwane Archiwum Ringelbluma, jest unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw Zagłady Żydów.

Treny (e-book)

Treny (e-book)

W 1919 roku Treny Jana Kochanowskiego w opracowaniu Tadeusz Sinki ukazały się jako pierwszy tom nowej, obiecującej serii wydawniczej. Dziś, opracowane przez Janusza Pelca, wznawiamy je w cyklu Wzorcowe tomy BN na stulecie serii.

Konrad Wallenrod (e-book)

Konrad Wallenrod (e-book)

Konrad Wallenrod dowodzi nie tylko doskonałego warsztatu poetyckiego Mickiewicza, ale także niezwykłej swobody, z jaką autor przenosił na rodzimy grunt najważniejsze dokonania romantyzmu europejskiego.

Nie-Boska komedia (e-book)

Nie-Boska komedia (e-book)

Najwybitniejsze dzieło Zygmunta Krasińskiego i arcydzieło polskiego romantyzmu.

Wybór pism

Wybór pism

Obszerny i reprezentatywny wybór pism Kazimierza Wyki to znakomita okazja, by na nowo rozważyć spuściznę wielkiego literaturoznawcy.

Biblioteka Narodowa 1919–2019. Księga jubileuszowa serii

Biblioteka Narodowa 1919–2019. Księga jubileuszowa serii

W 2019 roku mija sto lat od powstania Biblioteki Narodowej. W Księdze Czytelnicy znajdą m.in. historię serii, wypowiedzi okolicznościowe osobistości polskiej kultury oraz kompletny katalog BN.

Poezje wybrane (e-book)

Poezje wybrane (e-book)

Niezwykła wyobraźnia językowa i wizje światów nieistniejących, rządzących się sobie tylko właściwą logiką, sprawiły, że dykcja poetycka Bolesława Leśmiana uchodzi za jedną z najoryginalniejszych w XX wieku.

Wiersze i wykłady

Wiersze i wykłady

Tom w serii Biblioteka Narodowa to najobszerniejszy dotąd wybór wierszy Lorki. Po raz pierwszy w Polsce w jednej publikacji znalazły się tu tłumaczenia próz poetyckich, przekład całej książki Poeta w Nowym Jorku czy wykładu o duende.

Wybór prozy

Wybór prozy

Wybór prozy Kafki w serii Biblioteka Narodowa zawiera niemal wszystkie najważniejsze powieści i opowiadania pisarza.

Wybór poezji

Wybór poezji

Dwadzieścia lat po śmierci Zbigniewa Herberta jego poezja jest ciągle szeroko komentowana przez badaczy literatury, wciąż inspiruje twórców.

Granica

Granica

Czas jest demiurgiem tej powieści, począwszy od wstępnej inwersji, poprzez ciągłą grę teraźniejszości i przeszłości, ingerującej raz po raz dawnymi tajemnicami w bieżące wypadki.

Fachowiec

Fachowiec

Kazimierz Zaliwski snuje opowieść, w której stara się zrozumieć, co wpłynęło na jego obecną sytuację oraz poczucie klęski. Wraca pamięcią do nieodległej przeszłości, kiedy jako absolwent gimnazjum i dobrze zapowiadający się literat postanowił zostać robotnikiem w fabryce.

Doktor Faustus

Doktor Faustus

Doktor Faustus już w chwili powstania [...] stał się jednym z ważniejszych punktów w powojennej dyskusji na temat niemieckiej tożsamości. Dyskusja ta trwa do dzisiaj, do dzisiaj też książka Tomasza Manna odgrywa w niej istotną rolę.

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Poetycka wizja Litwy lat 1811 i 1812, spisana przez Adama Mickiewicza dwie dekady później, na emigracji w Paryżu. Opus magnum poety i jego ostatni duży utwór.

Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej

Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej

Tłumaczona na kilkadziesiąt języków, wielokrotnie filmowana oraz adaptowana na potrzeby sceny teatralnej i telewizji, powieść Haška weszła na stałe do kanonu literatury XX wieku.

Dramat staroindyjski

Dramat staroindyjski

Kiedy niebianie odmówili zajęcia się sztuką teatru, Brahma przekazał stosowną wiedzę Bharatamuniemu, a ten przysposobił do roli aktorów swoich stu synów.

Polski esej literacki. Antologia

Polski esej literacki. Antologia

Uprawiany co najmniej od czasów Montaigne'a, esej stał się w XX wieku jednym z najważniejszych gatunków literackich, równie istotnym jak wiersz liryczny, poemat czy powieść.

Wybór poezji

Wybór poezji

Biografię Tadeusza Różewicza można opowiedzieć na dwa sposoby: albo w trybie bezosobowej, encyklopedycznej informacji, albo przyjmując założenie, że mamy do czynienia z kreacją, która stanowi pewien wymiar twórczości artystycznej.

Wybór poezji

Wybór poezji

Po dwudziestu latach od Nagrody Nobla popularność dzieła Wisławy Szymborskiej wcale nie słabnie.

Wybór poezji

Wybór poezji

Morsztyn utrwalił drukiem jedynie swe wczesne dzieła, bliżej nieznane Źwierciadło statecznego i szalonego młodzieńca oraz Światową Rozkosz. Pozostałą twórczość powierzył łasce obiegu rękopiśmiennego.

Wybór komedii

Wybór komedii

W biografii artystycznej Aleksandra Fredry można wyodrębnić dwa okresy, oddzielone prawie piętnastoletnim milczeniem spowodowanym nieprzychylnym nastawieniem krytyki literackiej.

Bez dogmatu

Bez dogmatu

Obok Rodziny Połanieckich (1894) czy Wirów (1910), Bez dogmatu należy do tych powieści Henryka Sienkiewicza, których akcja dzieje się w czasach współczesnych pisarzowi.

Ziemia obiecana

Ziemia obiecana

Znakomita powieść o narodzinach kapitalizmu na ziemiach polskich. Reymont sfabularyzował w niej obserwacje, jakie poczynił w 1896 roku w Łodzi, wówczas prężnie rozwijającym się mieście przemysłowym.

Wybór pism

Wybór pism

Wybór pism Mikołaja Reja w opracowaniu Anny Kochan ukazuje się w serii Biblioteka Narodowa po raz drugi. Książka zawiera najważniejsze dokonania literackie twórcy z Nagłowic.

Wiersze

Wiersze

Przygotowana przez Jacka Brzozowskiego i Zbigniewa Przychodniaka edycja zawiera wszystkie drobne utwory poetyckie Juliusza Słowackiego.

Mała księga, Wariacje pocztowe

Mała księga, Wariacje pocztowe

Utwory Mała księga i Wariacje pocztowe stanowią szczytowe osiągnięcia artystyczne Kazimierza Brandysa.
Mój wiek

Mój wiek

Mój wiek należy do wielkich dzieł minionego stulecia.
Wybór prozy

Wybór prozy

Na książkę składają się najważniejsze dokonania prozatorskie Josepha Conrada-Korzeniowskiego: powieści Lord Jim i Tajfun oraz opowiadania Jądro ciemności, Młodość, Pojedynek i Książę Roman.

Pożegnanie jesieni

Pożegnanie jesieni

Pożegnanie jesieni to rzecz brawurowa i niepozbawiona literackiej urody, jednak stanowiąca dla czytelnika pewne wyzwanie.

Poganka

Poganka

Powieść romantyczną Narcyzy Żmichowskiej można czytać na różne sposoby. Nie pomylimy się, twierdząc, że tematem Poganki jest dojrzewanie emocjonalne głównego bohatera.

Cztery nowele grozy

Cztery nowele grozy

Twórczość Herberta George’a Wellsa uchodzi za bezprecedensową w historii literatury fantastyczno-naukowej. Pomimo że autora Wehikułu czasu i Wojny światów nazywano „drugim Poem” czy „drugim Stevensonem”, nie sposób porównywać jego pisarstwa z działalnością literacką innych autorów.

Sen srebrny Salomei

Sen srebrny Salomei

Mogłoby się wydawać, że tekst nasycony estetyką makabry i groteski nie zyska uznania czytelniczek i czytelników, jednak Sen srebrny Salomei do dziś pozostaje jednym z najlepiej znanych utworów Słowackiego.

Horsztyński

Horsztyński

Horsztyński Juliusza Słowackiego jest dramatem wyjątkowym z wielu powodów. To fascynujące i porażające zarazem dzieło nie zostało ukończone, a sam autor nigdy nie zabiegał o jego publikację. Spekuluje się, że w utworze tym poeta zawarł więcej tajemnic o samym sobie, niż był skłonny wyjawić.
Bracia Karamazow

Bracia Karamazow

Ostatnia powieść Fiodora Dostojewskiego to jedno z najwybitniejszych dzieł literatury światowej, od ponad stu lat wzbudzające zainteresowanie kolejnych pokoleń czytelników.

Noce i dnie

Noce i dnie

Słynna tetralogia, powszechnie uznawana za najwybitniejsze dzieło rodzimej prozy realistycznej XX wieku.
Wybór poezji

Wybór poezji

Poezja Dickinson wyrosła z niespotykanej mieszanki pionierskiej twardości charakteru, językowej błyskotliwości oraz intensywnie introspektywnej purytańskiej duchowości.
Cztery dramaty

Cztery dramaty

Aktor, Za kulisami – Tyrtej, Pierścień Wielkiej-Damy, Kleopatra i Cezar to sztuki pełnospektaklowe, napisane przez dojrzałego poetę i myśliciela i uznawane za jego najdonioślejsze dokonania w tej dziedzinie.