PL EN

Na Jeden Temat

Seria monografii, które w przystępnej formie omawiają zagadnienia historii kultury polskiej i światowej, często mniej znane. Jak podpowiada nazwa, w tej serii temat jest najważniejszy – jego nowe ujęcie i gruntowne opracowanie stanowią punkt wyjścia każdej książki.

KSIĄŻKI W SERII
Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat

Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat

Sto trzydzieści lat temu w miasteczku pod Lwowem urodził się pisarz, którego przeznaczeniem była egzystencja w cieniu i na pograniczach: w cieniu grozy i śmierci, na pograniczu jawy i snu.

Sygnatury Sebalda. Zwierzęta – Widma – Ruiny

Sygnatury Sebalda. Zwierzęta – Widma – Ruiny

Droga do „Sebaldlandu” wiedzie po obrzeżach – można się tam dostać tylko poprzez zakwestionowanie tradycyjnych granic i binarnych podziałów.
Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955

Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955

Jak wygląda miasto wyłaniające się z ruin? Jak żyją jego mieszkańcy? Co słyszą w domach, zakładach pracy, na ulicach? Co jedzą, jak się ubierają, jak spędzają czas wolny?

Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej

Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej

Reguły i realia odradzającego się kapitalizmu silnie wpływają na bohaterów filmów fabularnych ostatnich dekad.

Artes. Nowocześni plastycy lwowscy

Artes. Nowocześni plastycy lwowscy

Oto opowieść o dojrzewaniu awangardy artystycznej w przedwojennym Lwowie – od pierwszego natarcia, jakim były wystawy formistów, aż do zaangażowanych społecznie działań w konwencji faktorealizmu.
Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989

Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989

Autorka spogląda na współczesne polskie konflikty i dylematy tożsamościowe przez pryzmat skromnych i niezauważanych bohaterów życia codziennego – drukowanych liter.

Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie

Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie

Gardzili mieszczańskim życiem, przesiadywali niczym kloszardzi na nadwiślańskim brzegu, latem wędrowali przez mazurskie pola.