PL EN

Osso Wczoraj i Dziś

Nie ma polskiej kultury ostatnich dwóch wieków bez Ossolineum. Lista wybitnych postaci związanych z instytucją zajęłaby sporo miejsca i oczywiście nie jest listą zamkniętą. Biblioteczne i muzealne zbiory Zakładu należą do najcenniejszych w kraju, ciągle ich przybywa, a losy wielu kolekcji, archiwów i pojedynczych nabytków zasługują na oddzielne monografie.

Nie chcemy przesadzać z autoreklamą, ale jednak coś powinni Państwo o nas wiedzieć. W serii Osso Wczoraj i Dziś publikujemy książki propagujące historię oraz bieżącą działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

KSIĄŻKI W SERII
Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Katalog obejmuje opisy blisko dwóch tysięcy publikacji z lat 1475–1782, które znajdują się w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malarstwa

Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malarstwa

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem historii Muzeum Lubomirskich z okresu jego istnienia we Lwowie.

„Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny

„Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny

Pół wieku po książkach Kazimierza Wyki („Pan Tadeusz”. Studia o poemacie oraz „Pan Tadeusz”. Studia o tekście) polscy czytelnicy otrzymują nową, znakomitą monografię Mickiewiczowskiego eposu.

Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania

Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania

W tomie zaprezentowano charakterystykę i ocenę stanu zbiorów, wyniki szczegółowych badań nad najciekawszymi obiektami oraz przebieg ich konserwacji.

Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum

Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum

Zbiór druków proweniencji zakonnej XV–XVIII wieku w Bibliotece Ossolineum stanowi fascynujący materiał źródłowy dla historyków książki i bibliotek.

Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie

Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie

Książka zwraca uwagę na nieprzemijającą wartość Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, jaką tworzą jego zbiory biblioteczne i muzealne; wartość, którą należy doceniać nie tylko w okresie dramatycznych zwrotów historii, ale i w czasie względnej stabilizacji.

Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej

Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej

Botaniczne pasje Elizy Orzeszkowej są silnie obecne w jej twórczości literackiej. Pisarka spędzała długie godziny na zbieraniu roślin, starannym ich suszeniu, a następnie układaniu w zielniki lub kompozycje kwiatowe.

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

Katalog jest pierwszym opracowaniem ossolińskiej kolekcji druków XVI wieku w jej historycznym kształcie sprzed 1945 roku. Publikacja zawiera opisy ponad trzech tysięcy książek, w tym niemal pięciuset przechowywanych we Lwowie.

Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów

Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów

Z okazji kolejnych znaczących jubileuszy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich powstało wiele ważnych tekstów – nie tylko omawiających historię i zbiory Instytucji, ale często też świetnych literacko impresji i wspomnień.

Skarbiec. 200 lat Ossolineum

Skarbiec. 200 lat Ossolineum

Dwa stulecia istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przedstawione w formie montażu świadectw.

Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Nie byłoby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich bez daru samego założyciela – Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Nie zapominajmy jednak, że po nim byli następni, i to m.in. dzięki ich ofiarności możemy dziś świętować tak okazały jubileusz.

W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014–2016

W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014–2016

Podróże Józefa Maksymiliana Ossolińskiego przez kraje niemieckie w 1792 roku, rękopisy Stanisława Ignacego Witkiewicza, portrety artystów w grafice polskiej XX i XXI wieku – to tylko niektóre tematy tej książki.

Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego

Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego

Tom prezentujący sylwetkę i działalność naukową Romana Aftanazego – wieloletniego pracownika Ossolineum i autora monumentalnej monografii dziejów polskich dworów i pałaców szlacheckich na dawnych Kresach Wschodnich, której poświęcił kilkadziesiąt lat swojego życia.

Pod Złotym Słońcem. Rynek 6 we Wrocławiu – dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury

Pod Złotym Słońcem. Rynek 6 we Wrocławiu – dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury

Historia sławnej wrocławskiej kamienicy.

Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego znaczenie w rozwoju malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej

Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego znaczenie w rozwoju malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej

Dokładna analizę historyczna, ikonograficzna i stylistyczna jednego z najlepszych dzieł sztuki ruskiej.

Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie

Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie

Dwujęzyczna, wyjątkowa publikacja, w której poza licznymi ilustracjami znalazł się opis początków kolekcji oraz jej powojennych losów.
Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych LNNBU im. W. Stefanyka. Cz.2

Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych LNNBU im. W. Stefanyka. Cz.2

Ta część Informatora opisuje zbiór należący niegdyś do Aleksandra Czołowskiego, polskiego historyka i archiwisty, m.in. dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Lwowa i Muzeum Narodowego we Lwowie

Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute. Part 6: Coins of the Roman Empire. Pertinax–Severus Alexander

Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute. Part 6: Coins of the Roman Empire. Pertinax–Severus Alexander

Ossoliński zbiór monet rzymskich liczy ponad pięć tysięcy egzemplarzy.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Tom XX. Rękopisy 18631-18996

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Tom XX. Rękopisy 18631-18996

Archiwa Macieja Loreta, rodziny Kelles-Krauzów i Karola Małcużyńskiego, fragment prywatnego archiwum Jerzego Grotowskiego oraz drobiazgi literackie i historyczne: nieduży zbiór rękopisów Zbigniewa Herberta i kilka brulionów Adama Ważyka.

Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia

Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia

Katalog wystawy przygotowanej z okazji jubileuszu 200-lecia Ossolineum we współpracy z Lwowską Narodową Galerią Sztuki im. Borysa Woźnickiego.