PL EN

Osso Wczoraj i Dziś

Nie ma polskiej kultury ostatnich dwóch wieków bez Ossolineum. Lista wybitnych postaci związanych z instytucją zajęłaby sporo miejsca i oczywiście nie jest listą zamkniętą. Biblioteczne i muzealne zbiory Zakładu należą do najcenniejszych w kraju, ciągle ich przybywa, a losy wielu kolekcji, archiwów i pojedynczych nabytków zasługują na oddzielne monografie.

W serii Osso Wczoraj i Dziś publikujemy książki propagujące historię oraz bieżącą działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

KSIĄŻKI W SERII
Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Jedna z pierwszych publikacji w Polsce odnotowujących druki cyrylickie, a zarazem jedyna, w której zaprezentowano druki tłoczone dwiema czcionkami – cerkiewnosłowiańską i grażdanką.
200 lat Ossolineum. Rozprawy i materiały

200 lat Ossolineum. Rozprawy i materiały

Autorki i autorzy tekstów zamieszczonych w książce omawiają działalność Ossolineum i prezentują zgromadzone w nim zbiory biblioteczne oraz muzealne.
blisko z daleka. listy 1970–2003

blisko z daleka. listy 1970–2003

Korespondencja Marii i Tymoteusza Karpowiczów z Andrzejem Falkiewiczem i Krystyną Miłobędzką odsłania warsztat pisarski jednych z najciekawszych twórców polskich XX wieku.

Mówią zbiory. Wykłady ossolińskie 2019–2020

Mówią zbiory. Wykłady ossolińskie 2019–2020

W drugim zbiorze ossolińskich wykładów z cyklu „Z ossolińskiej kolekcji” zostały zgromadzone prelekcje prezentujące bogactwo zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i ich burzliwą historię.
Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Katalog obejmuje opisy blisko dwóch tysięcy publikacji z lat 1475–1782, które znajdują się w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malarstwa

Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malarstwa

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem historii Muzeum Lubomirskich z okresu jego istnienia we Lwowie.

„Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny

„Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny

Pół wieku po książkach Kazimierza Wyki („Pan Tadeusz”. Studia o poemacie oraz „Pan Tadeusz”. Studia o tekście) polscy czytelnicy otrzymują nową, znakomitą monografię Mickiewiczowskiego eposu.

Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania

Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania

W tomie zaprezentowano charakterystykę i ocenę stanu zbiorów, wyniki szczegółowych badań nad najciekawszymi obiektami oraz przebieg ich konserwacji.

Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie

Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie

Książka zwraca uwagę na nieprzemijającą wartość Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, jaką tworzą jego zbiory biblioteczne i muzealne; wartość, którą należy doceniać nie tylko w okresie dramatycznych zwrotów historii, ale i w czasie względnej stabilizacji.

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

Katalog jest pierwszym opracowaniem ossolińskiej kolekcji druków XVI wieku w jej historycznym kształcie sprzed 1945 roku. Publikacja zawiera opisy ponad trzech tysięcy książek, w tym niemal pięciuset przechowywanych we Lwowie.

Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów

Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów

Z okazji kolejnych znaczących jubileuszy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich powstało wiele ważnych tekstów – nie tylko omawiających historię i zbiory Instytucji, ale często też świetnych literacko impresji i wspomnień.

Skarbiec. 200 lat Ossolineum

Skarbiec. 200 lat Ossolineum

Dwa stulecia istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przedstawione w formie montażu świadectw.

Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Nie byłoby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich bez daru samego założyciela – Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Nie zapominajmy jednak, że po nim byli następni, i to m.in. dzięki ich ofiarności możemy dziś świętować tak okazały jubileusz.

W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014–2016

W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014–2016

Podróże Józefa Maksymiliana Ossolińskiego przez kraje niemieckie w 1792 roku, rękopisy Stanisława Ignacego Witkiewicza, portrety artystów w grafice polskiej XX i XXI wieku – to tylko niektóre tematy tej książki.

Pod Złotym Słońcem. Rynek 6 we Wrocławiu – dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury

Pod Złotym Słońcem. Rynek 6 we Wrocławiu – dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury

Historia sławnej wrocławskiej kamienicy.

Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych LNNBU im. W. Stefanyka. Cz.2

Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych LNNBU im. W. Stefanyka. Cz.2

Ta część Informatora opisuje zbiór należący niegdyś do Aleksandra Czołowskiego, polskiego historyka i archiwisty, m.in. dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Lwowa i Muzeum Narodowego we Lwowie

Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute. Part 6: Coins of the Roman Empire. Pertinax–Severus Alexander

Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute. Part 6: Coins of the Roman Empire. Pertinax–Severus Alexander

Ossoliński zbiór monet rzymskich liczy ponad pięć tysięcy egzemplarzy.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Tom XX. Rękopisy 18631-18996

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Tom XX. Rękopisy 18631-18996

Archiwa Macieja Loreta, rodziny Kelles-Krauzów i Karola Małcużyńskiego, fragment prywatnego archiwum Jerzego Grotowskiego oraz drobiazgi literackie i historyczne: nieduży zbiór rękopisów Zbigniewa Herberta i kilka brulionów Adama Ważyka.

Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum

Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum

Zbiór druków proweniencji zakonnej XV–XVIII wieku w Bibliotece Ossolineum stanowi fascynujący materiał źródłowy dla historyków książki i bibliotek.

Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej

Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej

Botaniczne pasje Elizy Orzeszkowej są silnie obecne w jej twórczości literackiej. Pisarka spędzała długie godziny na zbieraniu roślin, starannym ich suszeniu, a następnie układaniu w zielniki lub kompozycje kwiatowe.

Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego

Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego

Tom prezentujący sylwetkę i działalność naukową Romana Aftanazego – wieloletniego pracownika Ossolineum i autora monumentalnej monografii dziejów polskich dworów i pałaców szlacheckich na dawnych Kresach Wschodnich, której poświęcił kilkadziesiąt lat swojego życia.

Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego znaczenie w rozwoju malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej

Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego znaczenie w rozwoju malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej

Dokładna analizę historyczna, ikonograficzna i stylistyczna jednego z najlepszych dzieł sztuki ruskiej.

Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie

Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie

Dwujęzyczna, wyjątkowa publikacja, w której poza licznymi ilustracjami znalazł się opis początków kolekcji oraz jej powojennych losów.
Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia

Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia

Katalog wystawy przygotowanej z okazji jubileuszu 200-lecia Ossolineum we współpracy z Lwowską Narodową Galerią Sztuki im. Borysa Woźnickiego.