PL EN

Świadkowie Historii

Gabinety Świadków Historii to dział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zajmujący się popularyzacją zbiorów przekazanych do Ossolineum przez Władysława Bartoszewskiego oraz Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Seria Świadkowie Historii wspiera, a zarazem rozszerza działalność Gabinetów.

Bohaterowie książek publikowanych w serii brali udział w najważniejszych wydarzeniach XX wieku. Niekiedy wpływali na bieg historii. Ich świadectwo – autentyczne i niepowtarzalne – znakomicie uzupełnia podręczniki dziejów najnowszych.

KSIĄŻKI W SERII
Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952–1975

Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952–1975

Mimo politycznych celów, jakie stawiało sobie RWE, Jan Nowak doskonale rozumiał, że program musi być dla słuchaczy w Polsce oknem na świat zachodniej kultury, także masowej.

Korespondencja z lat 1952–1975

Korespondencja z lat 1952–1975

Trzeci tom Dokumentów i materiałów... zbiera całą zachowaną korespondencję Nowaka z Raczyńskim i stanowi niezwykłe świadectwo życia polskiej emigracji.

Korespondencja z lat 1952–1975

Korespondencja z lat 1952–1975

Z perspektywy czasu listy pisane i otrzymywane przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego wydają się najcenniejszym źródłem do dziejów Rozgłośni Polskiej RWE.

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950–1975

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950–1975

Pierwszy tom Dokumentów i materiałów do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty fenomenu RWE.

Wojna w eterze. Mówi Radio Wolna Europa

Wojna w eterze. Mówi Radio Wolna Europa

Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei.

Kurier z Warszawy

Kurier z Warszawy

Komiks Kurier z Warszawy to opowieść o polskim Jamesie Bondzie – wojennym emisariuszu państwa podziemnego, który był łącznikiem między okupowaną Warszawą a rządem RP na uchodźstwie.

Życie splecione z Historią

Życie splecione z Historią

Autobiografia jednej z ważniejszych postaci polskiej transformacji ustrojowej.

Ta książka zaczyna się od historii, a właściwie od prehistorii pewnego rodu, który dotarł na ziemie polskie w X wieku. 

Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana

Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana

Bogato ilustrowana opowieść o życiu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Książka ułożona z fragmentów wspomnień, anegdot i relacji blisko stu osób, które znały Jeziorańskiego osobiście w różnych okresach jego życia i działalności.

Jan Nowak-Jeziorański, Maria Winowska, Korespondencja 1955–1989

Jan Nowak-Jeziorański, Maria Winowska, Korespondencja 1955–1989

Publikowane po raz pierwszy listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Marii Winowskiej są częścią znajdującego się w ZNiO archiwum słynnego Kuriera z Warszawy.

Jan Nowak-Jeziorański: Misja Polska

Jan Nowak-Jeziorański: Misja Polska

Jan Nowak-Jeziorański całe swoje życie podporządkował jednej misji: walce o wolną, suwerenną i bezpieczną Polskę. Walczył w podziemiu, był szefem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, angażował się w przyjęcie naszego kraju do NATO, a gdy się to udało, przekonywał rodaków do głosowania za wejściem do Unii Europejskiej.