PL EN

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” zeszyt 26/27

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne. Pismo pod tym tytułem ukazuje się od 1992 roku, ale jego korzenie sięgają początków Ossolineum i woli jego założyciela, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, który powołując Zakład do istnienia, wyrażał chęć utworzenia własnego periodyku.

Na łamach „Czasopisma ZNiO” ukazują się teksty prezentujące zbiory instytucji, popularyzujące jej historię i bieżącą działalność, a także omawiające relacje, jakie łączą Ossolineum z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką im. Wasyla Stefanyka. W Ossolińskim periodyku jest także miejsce na opracowania rękopisów oraz na prace niezwiązane bezpośrednio z Zakładem: analizuje się tu utwory literackie i omawia ważne zjawiska z historii Polski oraz z dziejów polskiej kultury i sztuki.

 

W zeszycie 26/27 między innymi:

Agnieszka Franczyk-Cegła, Francuskie cymelia w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Łukasz Koniarek, Zarys dziejów Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa inż. Janusza Witwickiego

Marek Bratuń, Nieznana korespondencja Adolpha Sigfrieda von der Ostena z rodziną Mniszchów z lat 1767‒1768

Andrzej Nowak, Z archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego: raporty o sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce – rok 1958

Konrad Rzemieniecki, Inwentarze sołectw w Mokrej Wsi i Drzykowej z 1708 i 1722 roku

 

Redakcja: Jan A. Choroszy, Mariusz Dworsatschek, Adolf Juzwenko (redaktor naczelny), Maciej Matwijów, Paweł Pluta (sekretarz redakcji).

 

Biuro Festiwalowe Impart 2016 jest Partnerem Wydawniczym Czasopisma.

31,50 zł
24,00 zł
Seria
Poza seriami
ISSN
1230-221X
Oprawa
twarda
Format
168 × 244
Data premiery