PL EN

Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych LNNBU im. W. Stefanyka. Cz.2

Ta część Informatora opisuje zbiór należący niegdyś do Aleksandra Czołowskiego, polskiego historyka i archiwisty, m.in. dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Lwowa i Muzeum Narodowego we Lwowie. Spuścizna Czołowskiego przechowywana we Lwowie obejmuje niemal 4000 rękopisów. Są wśród nich akta dotyczące miast, miasteczek i wsi galicyjskich XVII–XIX wieku, inwentarze gospodarcze i administracyjne, opisy statystyczno-geograficzne dóbr, dokumenty dotyczące instytucji kościelnych obrządku łacińskiego i unickiego. Znajdziemy tu m.in. fragmenty archiwum Mniszchów z Laszek Murowanych, Rzewuskich z Podhorzec, Woroniczów oraz Działyńskich z Trojanowa (XVII–XIX w.), materiały genealogiczne Ludwika Zielińskiego, a także drobniejsze zbiory akt prawno-majątkowych wielu rodzin galicyjskich, głównie z XVIII i XIX wieku.

25,00 zł
19,00 zł
Opracowanie
Wydanie
pierwsze, Wrocław 2015
Seria
Osso Wczoraj i Dziś
ISBN
987-83-61056-80-5
Oprawa
twarda
Liczba stron
379
Format
169 × 243
Zespół składa się z trzech działów. Pierwszy tworzą akta pochodzące z przedwojennego Ossolińskiego Zbioru Aleksandra Czołowskiego, które pozostawiono w niezmienionej formie, łącznie z numeracją.
W dziale drugim i trzecim znajdują się rękopisy, które tematyką i wielkością odpowiadają owym 113 tekom, opisanym przez Czołowskiego w testamencie jako akta do topografii, heraldyki i genealogii. Te rękopisy znajdowały się w depozycie Ossolineum, a przechowywane były w Bibliotece Baworowskich.
(ze Wstępu)