PL EN

Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Studia

Zamieszczone w niniejszej książce prace przedstawiają losy historycznych księgozbiorów prywatnych pochodzących z obszarów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Śląska i Pomorza, a przechowywanych obecnie w Polsce, a także za granicą. Autorki i autorzy artykułów odtwarzają dzieje konkretnych tomów oraz wpływ całych bibliotek na rzeczywistość społeczno-kulturową dawnych czasów. Referaty prezentowane były podczas II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej, zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich w czerwcu 2019 roku. Sympozjum odbyło się we Wrocławiu pod patronatem Fundacji Lanckorońskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i czasopisma Spotkania z Zabytkami.

W tomie pierwszym znajdują się artykuły poświęcone kolekcjom z Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza i ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W tomie drugim zebrano artykuły poświęcone kolekcjom z terenów Śląska i ziem północnych Polski.

89,00 zł
Wydanie
pierwsze, Wrocław 2020
Seria
Poza seriami
Projekt okładki
Agnieszka Pasierska / Pracownia Papierówka
ISBN
978-83-66267-44-2
Opracowanie graficzne
Robert Oleś / d2d.pl
Oprawa
miękka ze skrzydełkami
Liczba stron
t. 1: 384, t. 2: 352
Format
170 × 240
Data premiery

[ ... ] szesnastowieczni czytelnicy, już w trakcie nauki szkolnej zachęcani do notowania w książkach, proces uważnego wsłuchiwania się w tekst przeobrazili w aktywną lekturę, której fizyczne ślady w postaci rozlicznych jak nigdy przedtem marginaliów personalizowały tekst, dając obraz procesu odbioru lektury i jednocześnie dookreślając książkę jako własność ich autora.

Beata Gryzio, Personalizacja tekstu jako cecha proweniencyjna. O kolekcjach i praktykach czytelniczych Jana Bernarda Bonifacio

W odróżnieniu od parafialnego, księgozbiór prywatny tworzony był wyłącznie z woli duchownego. Był to zatem za każdym razem jednostkowy wybór sposobu dysponowania swoim majątkiem, który odsłania przed nami nie tylko formację umysłową czy też kulturę intelektualną duchownych, lecz także potrzebę autoprezentacji lub nawet autostylizacji.

Halina Dudała, Libri necessarii et utiles, czyli o księgozbiorach prywatnych niższego nowożytnego duchowieństwa śląskiego. Studium przypadku