PL EN
Zejście do wraku

Zejście do wraku

Zejście do wraku jest poetycką ekspedycją do wnętrza konstruktów społecznych, butwiejących głęboko pod powierzchnią historii i polityki, ekonomii i kultury.
Mój wiek

Mój wiek

Mój wiek należy do wielkich dzieł minionego stulecia.
Mała księga, Wariacje pocztowe

Mała księga, Wariacje pocztowe

Utwory Mała księga i Wariacje pocztowe stanowią szczytowe osiągnięcia artystyczne Kazimierza Brandysa.
Z Polski Ludowej do Wolnej Europy

Z Polski Ludowej do Wolnej Europy

Książka ta jest nie tylko autobiografią Marka Walickiego, ale też świadectwem czasów, gdy świat rozdzielała żelazna kurtyna.
Z Nocy i Mowy. Wybór opowieści

Z Nocy i Mowy. Wybór opowieści

„Z Nocy i Mowy. Taki jest mój rodowód” – deklarował Marian Pankowski w swojej pierwszej powieści. Jego twórczość wyrasta z kreacyjnego żywiołu języka, który pozwala się przyjrzeć ciemnym sferom doświadczenia i oddać cielesny wymiar świata.
Berg

Berg

Pewien człowiek o nazwisku Berg, które zmienił na Greb, przyjechał do nadmorskiego miasteczka, żeby zabić ojca…
Campo Santo

Campo Santo

Zbiór tekstów będący świadectwem narodzin i dojrzewania Sebalda jako pisarza oddającego się refleksji nad funkcjonowaniem mechanizmów pamięci, rozmytą ontologią świata i upadkiem cywilizacji.
Kaftan bezpieczeństwa

Kaftan bezpieczeństwa

W tym cyklu, składającym się z dwudziestu dwóch utworów, Parra w pełni wykorzystuje krytyczny oraz anarchistyczny potencjał „antypoezji”, rozwijanej przez niego od lat pięćdziesiątych.
„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 33

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 33

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne.
Średniowieczna proza łacińska w Polsce

Średniowieczna proza łacińska w Polsce

W wyborze znalazło się łącznie dwadzieścia jeden utworów: listy, kroniki, żywoty świętych, modlitwy, przemowy, traktaty.
Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Nie ma w tym poemacie zbędnej frazy, nieznaczącego bohatera, nieistotnej sceny, niewymownego gestu.
Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat

Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat

Sto trzydzieści lat temu w miasteczku pod Lwowem urodził się pisarz, którego przeznaczeniem była egzystencja w cieniu i na pograniczach: w cieniu grozy i śmierci, na pograniczu jawy i snu.

Lucinella

Lucinella

Tytułowa bohaterka miota się pomiędzy nudną codziennością a własnym wyobrażeniem o sobie jako pisarce, między pragnieniem a niemożnością tworzenia.

Co robi łączniczka

Co robi łączniczka

Co robi łączniczka, kiedy chłopcy zaprzeczają? Utwór Darka Foksa i Zbigniewa Libery to książka krytyczna w pełnym tego słowa znaczeniu.
apokalipsa ludzi pracy

apokalipsa ludzi pracy

Powieść apokalipsa ludzi pracy to książka cierpka, pełna katastroficznych wizji oraz głęboko zakorzeniona w poczuciu ciasnoty i małości, schyłku i wyczerpania, samotności i niemocy.

Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Jedna z pierwszych publikacji w Polsce odnotowujących druki cyrylickie, a zarazem jedyna, w której zaprezentowano druki tłoczone dwiema czcionkami – cerkiewnosłowiańską i grażdanką.
Sygnatury Sebalda. Zwierzęta – Widma – Ruiny

Sygnatury Sebalda. Zwierzęta – Widma – Ruiny

Droga do „Sebaldlandu” wiedzie po obrzeżach – można się tam dostać tylko poprzez zakwestionowanie tradycyjnych granic i binarnych podziałów.
Pamiętnik znaleziony w wannie i inne utwory

Pamiętnik znaleziony w wannie i inne utwory

Edycja w serii Biblioteka Narodowa ukazuje twórczość Lema z mniej oczywistej strony. Zawiera powieści Kongres futurologiczny i Pamiętnik znaleziony w wannie, a także utwory o charakterze apokryficznym.
200 lat Ossolineum. Rozprawy i materiały

200 lat Ossolineum. Rozprawy i materiały

Autorki i autorzy tekstów zamieszczonych w książce omawiają działalność Ossolineum i prezentują zgromadzone w nim zbiory biblioteczne oraz muzealne.
Wojna powietrzna i literatura

Wojna powietrzna i literatura

Książka, w której W.G. Sebald jawi się jako nieprzejednany polemista – bezkompromisowy w sądach, kategoryczny w tonie.
Jedynie jako krytyk

Jedynie jako krytyk

Eseje Erica Griffithsa to popis błyskotliwości i zarazem lekcja drobiazgowej, wręcz pedantycznej lektury.
blisko z daleka. listy 1970–2003

blisko z daleka. listy 1970–2003

Korespondencja Marii i Tymoteusza Karpowiczów z Andrzejem Falkiewiczem i Krystyną Miłobędzką odsłania warsztat pisarski jednych z najciekawszych twórców polskich XX wieku.

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 32

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 32

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne.
Wybór poezji

Wybór poezji

Obejmująca kilka epok rozwoju dwudziestowiecznej polskiej liryki, zamknięta kodą niezwykłych późnych wierszy, poezja Jarosława Iwaszkiewicza była zjawiskiem wyjątkowo bogatym. Wraz z innymi uprawianymi przez pisarza gatunkami literackimi tworzy ona wielką autobiograficzną narrację.
Czuję. Zawrót głowy

Czuję. Zawrót głowy

Bezimienny, nękany nerwowymi dolegliwościami narrator przemierza Europę śladami Stendhala, Casanovy, Kafki i swojej własnej przeszłości.
Wybór prozy

Wybór prozy

Prezentowany wybór to nie tylko znakomita literatura, to także autentyczna, przejmująca i wielowątkowa „biografia” polskiej kultury XX i początku XXI wieku.
Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opowieści

Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opowieści

Trzy pomieszczone w tej książce opowieści – Historia zapisana na drzwiach, Dziecko oraz Chłopak – składają się na wyjątkowe studium dzieciństwa, choroby i wyobcowania.

Wyjechali

Wyjechali

Książka nie tylko o uchodźczym losie, lecz także o życiu w cieniu traum oraz doświadczeń XX wieku – w cieniu wojen i zrujnowanych miast, Zagłady i emigracji.
Kompleks polski, Mała Apokalipsa

Kompleks polski, Mała Apokalipsa

Polska Konwickiego to kraina zachwianych proporcji, zawieszona w czasie, rozciągająca się u stóp Pałacu Kultury – symbolu radzieckiej obecności w nadwiślańskiej prowincji.

Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Studia

Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Studia

Dwa bogato ilustrowane tomy prezentują rezultaty najnowszych badań specjalistów z Białorusi, Litwy, Polski, Szwecji i Ukrainy nad przeszłością prywatnych księgozbiorów, ich funkcją i stanem obecnym.

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 31

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 31

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne.
Mówią zbiory. Wykłady ossolińskie 2019–2020

Mówią zbiory. Wykłady ossolińskie 2019–2020

W drugim zbiorze ossolińskich wykładów z cyklu „Z ossolińskiej kolekcji” zostały zgromadzone prelekcje prezentujące bogactwo zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i ich burzliwą historię.
Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka

Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka

Opowieść o podróży, w której najważniejszym bohaterem jest czas.
Zwrot przez współczesną. Pryzmaty

Zwrot przez współczesną. Pryzmaty

Żychliński sięga zarówno po twórczość pisarzy doskonale w Polsce znanych, jak i nieco mniej rozpoznawalnych autorów „drugorzędnych powieści pierwszej klasy”. Komentuje dzieła klasyków, ale przygląda im się z nieoczywistych punktów widzenia.

Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955

Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955

Jak wygląda miasto wyłaniające się z ruin? Jak żyją jego mieszkańcy? Co słyszą w domach, zakładach pracy, na ulicach? Co jedzą, jak się ubierają, jak spędzają czas wolny?

Austerlitz

Austerlitz

Szkatułkowa opowieść o wyobcowaniu i walce z niepamięcią.
Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Katalog obejmuje opisy blisko dwóch tysięcy publikacji z lat 1475–1782, które znajdują się w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze

Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze

Sebald korzysta na równi z kompetencji filologa i z licencji eseisty. Jako badacz, jako krytyk i jako pisarz jest bowiem przede wszystkim namiętnym czytelnikiem. Porusza się po mapie literatury własnym szlakiem.

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” tom 30

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” tom 30

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowo-bibliotecznym. Pismo ukazuje się od 1992 roku, ale jego korzenie sięgają początków Ossolineum.
Wybór dramatów (e-book)

Wybór dramatów (e-book)

Nie ulega wątpliwości, że dramaty autora Szewców należą do najambitniejszych i najszerzej zakrojonych projektów twórczych międzywojnia.

Opowiadania. Wybór esejów i listów (e-book)

Opowiadania. Wybór esejów i listów (e-book)

Silnie zmetaforyzowany język, poetyckość opisów oraz mitologizacja świata to bodaj najczęściej przywoływane kategorie charakteryzujące pisarstwo Brunona Schulza.

Odprawa posłów greckich  (e-book)

Odprawa posłów greckich (e-book)

Kiedy Kochanowski pisał Odprawę posłów greckich, w Polsce wystawiano głównie moralizatorskie dramaty kościelno-ludowe o charakterze misteryjnym, dialogi religijno-polemiczne i dramaty mieszczańskie.

Pamiętniki (e-book)

Pamiętniki (e-book)

Najwybitniejsze dzieło sztuki pamiętnikarskiej polskiego baroku. W opowiadaniu o wojennych przeżyciach, pojedynkach retorycznych oraz w błyskotliwym komentowaniu spraw codziennych i kwestii politycznych Pasek jest niezrównany.

Lalka (e-book)

Lalka (e-book)

W swoim nowatorstwie Lalka stała się – pisze we Wstępie Józef Bachórz – forpocztą nowej fazy dziejów gatunku: fazy modernistycznej.

Archiwum Ringelbluma. Antologia

Archiwum Ringelbluma. Antologia

Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, zwane Archiwum Ringelbluma, jest unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw Zagłady Żydów.

Treny (e-book)

Treny (e-book)

W 1919 roku Treny Jana Kochanowskiego w opracowaniu Tadeusz Sinki ukazały się jako pierwszy tom nowej, obiecującej serii wydawniczej. Dziś, opracowane przez Janusza Pelca, wznawiamy je w cyklu Wzorcowe tomy BN na stulecie serii.

Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malarstwa

Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malarstwa

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem historii Muzeum Lubomirskich z okresu jego istnienia we Lwowie.

Konrad Wallenrod (e-book)

Konrad Wallenrod (e-book)

Konrad Wallenrod dowodzi nie tylko doskonałego warsztatu poetyckiego Mickiewicza, ale także niezwykłej swobody, z jaką autor przenosił na rodzimy grunt najważniejsze dokonania romantyzmu europejskiego.

Nie-Boska komedia (e-book)

Nie-Boska komedia (e-book)

Najwybitniejsze dzieło Zygmunta Krasińskiego i arcydzieło polskiego romantyzmu.

Wybór pism

Wybór pism

Obszerny i reprezentatywny wybór pism Kazimierza Wyki to znakomita okazja, by na nowo rozważyć spuściznę wielkiego literaturoznawcy.

Trzy opowieści

Trzy opowieści

Trzy opowieści są pierwszą prezentacją twórczości Airy w naszym kraju, ale jej ton może się wydać polskim czytelnikom znajomy. Jako miłośnik tradycji awangardowej w literaturze i jako Argentyńczyk, autor nie mógł przeoczyć dzieł Witolda Gombrowicza.

Biblioteka Narodowa 1919–2019. Księga jubileuszowa serii

Biblioteka Narodowa 1919–2019. Księga jubileuszowa serii

W 2019 roku mija sto lat od powstania Biblioteki Narodowej. W Księdze Czytelnicy znajdą m.in. historię serii, wypowiedzi okolicznościowe osobistości polskiej kultury oraz kompletny katalog BN.

Poezje wybrane (e-book)

Poezje wybrane (e-book)

Niezwykła wyobraźnia językowa i wizje światów nieistniejących, rządzących się sobie tylko właściwą logiką, sprawiły, że dykcja poetycka Bolesława Leśmiana uchodzi za jedną z najoryginalniejszych w XX wieku.

„Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny

„Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny

Pół wieku po książkach Kazimierza Wyki („Pan Tadeusz”. Studia o poemacie oraz „Pan Tadeusz”. Studia o tekście) polscy czytelnicy otrzymują nową, znakomitą monografię Mickiewiczowskiego eposu.

Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej

Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej

Reguły i realia odradzającego się kapitalizmu silnie wpływają na bohaterów filmów fabularnych ostatnich dekad.

Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania

Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania

W tomie zaprezentowano charakterystykę i ocenę stanu zbiorów, wyniki szczegółowych badań nad najciekawszymi obiektami oraz przebieg ich konserwacji.

Wiersze i wykłady

Wiersze i wykłady

Tom w serii Biblioteka Narodowa to najobszerniejszy dotąd wybór wierszy Lorki. Po raz pierwszy w Polsce w jednej publikacji znalazły się tu tłumaczenia próz poetyckich, przekład całej książki Poeta w Nowym Jorku czy wykładu o duende.

Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952–1975

Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952–1975

Mimo politycznych celów, jakie stawiało sobie RWE, Jan Nowak doskonale rozumiał, że program musi być dla słuchaczy w Polsce oknem na świat zachodniej kultury, także masowej.

Korespondencja z lat 1952–1975

Korespondencja z lat 1952–1975

Trzeci tom Dokumentów i materiałów... zbiera całą zachowaną korespondencję Nowaka z Raczyńskim i stanowi niezwykłe świadectwo życia polskiej emigracji.

Wybór prozy

Wybór prozy

Wybór prozy Kafki w serii Biblioteka Narodowa zawiera niemal wszystkie najważniejsze powieści i opowiadania pisarza.

Korespondencja z lat 1952–1975

Korespondencja z lat 1952–1975

Z perspektywy czasu listy pisane i otrzymywane przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego wydają się najcenniejszym źródłem do dziejów Rozgłośni Polskiej RWE.

Kafka idzie do kina

Kafka idzie do kina

Franz Kafka kinomanem? W rzeczy samej. Autor Procesu był namiętnym bywalcem praskich kin – to od opisu sceny filmowej zaczynają się jego Dzienniki.
Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950–1975

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950–1975

Pierwszy tom Dokumentów i materiałów do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty fenomenu RWE.

Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej

Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej

Trudno znaleźć dziś w świecie zachodnim krytyka literackiego, którego każda kolejna książka okazywałaby się pozycją tak opiniotwórczą, jak teksty Marjorie Perloff.

Wybór poezji

Wybór poezji

Dwadzieścia lat po śmierci Zbigniewa Herberta jego poezja jest ciągle szeroko komentowana przez badaczy literatury, wciąż inspiruje twórców.

Granica

Granica

Czas jest demiurgiem tej powieści, począwszy od wstępnej inwersji, poprzez ciągłą grę teraźniejszości i przeszłości, ingerującej raz po raz dawnymi tajemnicami w bieżące wypadki.

Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie

Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie

Książka zwraca uwagę na nieprzemijającą wartość Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, jaką tworzą jego zbiory biblioteczne i muzealne; wartość, którą należy doceniać nie tylko w okresie dramatycznych zwrotów historii, ale i w czasie względnej stabilizacji.

Fachowiec

Fachowiec

Kazimierz Zaliwski snuje opowieść, w której stara się zrozumieć, co wpłynęło na jego obecną sytuację oraz poczucie klęski. Wraca pamięcią do nieodległej przeszłości, kiedy jako absolwent gimnazjum i dobrze zapowiadający się literat postanowił zostać robotnikiem w fabryce.

Doktor Faustus

Doktor Faustus

Doktor Faustus już w chwili powstania [...] stał się jednym z ważniejszych punktów w powojennej dyskusji na temat niemieckiej tożsamości. Dyskusja ta trwa do dzisiaj, do dzisiaj też książka Tomasza Manna odgrywa w niej istotną rolę.

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Poetycka wizja Litwy lat 1811 i 1812, spisana przez Adama Mickiewicza dwie dekady później, na emigracji w Paryżu. Opus magnum poety i jego ostatni duży utwór.

Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej

Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej

Tłumaczona na kilkadziesiąt języków, wielokrotnie filmowana oraz adaptowana na potrzeby sceny teatralnej i telewizji, powieść Haška weszła na stałe do kanonu literatury XX wieku.

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

Katalog jest pierwszym opracowaniem ossolińskiej kolekcji druków XVI wieku w jej historycznym kształcie sprzed 1945 roku. Publikacja zawiera opisy ponad trzech tysięcy książek, w tym niemal pięciuset przechowywanych we Lwowie.

Dramat staroindyjski

Dramat staroindyjski

Kiedy niebianie odmówili zajęcia się sztuką teatru, Brahma przekazał stosowną wiedzę Bharatamuniemu, a ten przysposobił do roli aktorów swoich stu synów.

O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd

O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd

Edward W. Said, jeden z najwybitniejszych intelektualistów XX wieku, prowadził w latach dziewięćdziesiątych seminarium poświęcone ostatnim dziełom wielkich muzyków i pisarzy – dziełom pod wieloma względami zaskakującym.

Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów

Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów

Z okazji kolejnych znaczących jubileuszy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich powstało wiele ważnych tekstów – nie tylko omawiających historię i zbiory Instytucji, ale często też świetnych literacko impresji i wspomnień.

Zapiski z domu wariatów

Zapiski z domu wariatów

Po nieudanej próbie samobójczej Christine Lavant zgłosiła się do kliniki psychiatrycznej w Klagenfurcie, gdzie spędziła sześć tygodni – był rok 1935, przyszła autorka miała dwadzieścia lat.

Polski esej literacki. Antologia

Polski esej literacki. Antologia

Uprawiany co najmniej od czasów Montaigne'a, esej stał się w XX wieku jednym z najważniejszych gatunków literackich, równie istotnym jak wiersz liryczny, poemat czy powieść.

Skarbiec. 200 lat Ossolineum

Skarbiec. 200 lat Ossolineum

Dwa stulecia istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przedstawione w formie montażu świadectw.

Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej

Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej

Barańczak czytał kryminały, oglądał telewizję, słuchał piosenek, interesował się sportem. Odbiorca ubezwłasnowolniony pokazuje, jak istotna dla poznańsko-harwardzkiego autora była kultura masowa i jej krytyczna interpretacja.

Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Nie byłoby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich bez daru samego założyciela – Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Nie zapominajmy jednak, że po nim byli następni, i to m.in. dzięki ich ofiarności możemy dziś świętować tak okazały jubileusz.

Wybór poezji

Wybór poezji

Biografię Tadeusza Różewicza można opowiedzieć na dwa sposoby: albo w trybie bezosobowej, encyklopedycznej informacji, albo przyjmując założenie, że mamy do czynienia z kreacją, która stanowi pewien wymiar twórczości artystycznej.

Wybór poezji

Wybór poezji

Po dwudziestu latach od Nagrody Nobla popularność dzieła Wisławy Szymborskiej wcale nie słabnie.

W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014–2016

W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014–2016

Podróże Józefa Maksymiliana Ossolińskiego przez kraje niemieckie w 1792 roku, rękopisy Stanisława Ignacego Witkiewicza, portrety artystów w grafice polskiej XX i XXI wieku – to tylko niektóre tematy tej książki.

Wybór komedii

Wybór komedii

W biografii artystycznej Aleksandra Fredry można wyodrębnić dwa okresy, oddzielone prawie piętnastoletnim milczeniem spowodowanym nieprzychylnym nastawieniem krytyki literackiej.

Wybór poezji

Wybór poezji

Morsztyn utrwalił drukiem jedynie swe wczesne dzieła, bliżej nieznane Źwierciadło statecznego i szalonego młodzieńca oraz Światową Rozkosz. Pozostałą twórczość powierzył łasce obiegu rękopiśmiennego.

Bez dogmatu

Bez dogmatu

Obok Rodziny Połanieckich (1894) czy Wirów (1910), Bez dogmatu należy do tych powieści Henryka Sienkiewicza, których akcja dzieje się w czasach współczesnych pisarzowi.

Pod Złotym Słońcem. Rynek 6 we Wrocławiu – dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury

Pod Złotym Słońcem. Rynek 6 we Wrocławiu – dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury

Historia sławnej wrocławskiej kamienicy.

Życie splecione z Historią

Życie splecione z Historią

Autobiografia jednej z ważniejszych postaci polskiej transformacji ustrojowej.

Ta książka zaczyna się od historii, a właściwie od prehistorii pewnego rodu, który dotarł na ziemie polskie w X wieku. 

[Dziennik z lat 1847–1849]

[Dziennik z lat 1847–1849]

[Dziennik z lat 1847–1849] Juliusza Słowackiego jest szczególnym rodzajem diariusza intymnego: eksponującym nie „intymność” autora, ale ponadindywidualne spojrzenie na rzeczywistość.

Ziemia obiecana

Ziemia obiecana

Znakomita powieść o narodzinach kapitalizmu na ziemiach polskich. Reymont sfabularyzował w niej obserwacje, jakie poczynił w 1896 roku w Łodzi, wówczas prężnie rozwijającym się mieście przemysłowym.

Wybór pism

Wybór pism

Wybór pism Mikołaja Reja w opracowaniu Anny Kochan ukazuje się w serii Biblioteka Narodowa po raz drugi. Książka zawiera najważniejsze dokonania literackie twórcy z Nagłowic.

Wiersze

Wiersze

Przygotowana przez Jacka Brzozowskiego i Zbigniewa Przychodniaka edycja zawiera wszystkie drobne utwory poetyckie Juliusza Słowackiego.

Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Drugie, uaktualnione wydanie monografii Powązek – jednego z największych i najpiękniejszych cmentarzy w Polsce, uznanego w 2014 roku za pomnik historii.

Zobacz więcej