O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd

Edward W. Said

Edward W. Said, jeden z najwybitniejszych intelektualistów XX wieku, prowadził w latach dziewięćdziesiątych seminarium poświęcone ostatnim dziełom wielkich muzyków i pisarzy – dziełom pod wieloma względami zaskakującym.

Dramat staroindyjski

Bhasa

Kalidasa

Kiedy niebianie odmówili zajęcia się sztuką teatru, Brahma przekazał stosowną wiedzę Bharatamuniemu, a ten przysposobił do roli aktorów swoich stu synów.

Cesarz. Szachinszach

Ryszard Kapuściński

Cesarz i Szachinszach należą do najważniejszych utworów w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego i niewątpliwych arcydzieł polskiej literatury współczesnej.

Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989

Agata Szydłowska

Za pomocą przykładów z typografii i można opowiedzieć historię europejskich nacjonalizmów oraz utopijnych projektów modernistycznych, po których nastała era globalizacji i hegemonii międzynarodowych korporacji, oraz tysiące innych mikro- i makrohistorii.

Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej

Jaroslav Hašek

Tłumaczona na kilkadziesiąt języków, wielokrotnie filmowana oraz adaptowana na potrzeby sceny teatralnej i telewizji, powieść Haška weszła na stałe do kanonu literatury XX wieku.

Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat

Joanna Majewska

Sto trzydzieści lat temu w miasteczku pod Lwowem urodził się pisarz, którego przeznaczeniem była egzystencja w cieniu i na pograniczach: w cieniu grozy i śmierci, na pograniczu jawy i snu.

Doktor Faustus

Thomas Mann

Doktor Faustus już w chwili powstania [...] stał się jednym z ważniejszych punktów w powojennej dyskusji na temat niemieckiej tożsamości. Dyskusja ta trwa do dzisiaj, do dzisiaj też książka Tomasza Manna odgrywa w niej istotną rolę.