PL EN

Mgławica Pessoa. Literatura portugalska od romantyzmu do współczesności

Ewa Łukaszyk

Na przykładzie literatury książka ukazuje Portugalię, jakiej nie znamy. Portugalię Pessoi i Saramago, Camõesa i Breyner…

Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum

Maria Pidłypczak-Majerowicz

Zbiór druków proweniencji zakonnej XV–XVIII wieku w Bibliotece Ossolineum stanowi fascynujący materiał źródłowy dla historyków książki i bibliotek.

Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej

Michał Piepiórka

Reguły i realia odradzającego się kapitalizmu silnie wpływają na bohaterów filmów fabularnych ostatnich dekad.

Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malarstwa

Beata Długajczyk

Leszek Machnik

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem historii Muzeum Lubomirskich z okresu jego istnienia we Lwowie.

Cztery dramaty

Cyprian Norwid

Aktor, Za kulisami – Tyrtej, Pierścień Wielkiej-Damy, Kleopatra i Cezar to sztuki pełnospektaklowe, napisane przez dojrzałego poetę i myśliciela i uznawane za jego najdonioślejsze dokonania w tej dziedzinie.

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” zeszyt 30

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowo-bibliotecznym. Pismo ukazuje się od 1992 roku, ale jego korzenie sięgają początków Ossolineum.

Wybór pism

Kazimierz Wyka

Obszerny i reprezentatywny wybór pism Kazimierza Wyki to znakomita okazja, by na nowo rozważyć spuściznę wielkiego literaturoznawcy.

Archiwum Ringelbluma. Antologia

Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, zwane Archiwum Ringelbluma, jest unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw Zagłady Żydów.

Żagary. Antologia poezji

Na mapie literatury międzywojennej Polski grupa poetycka Żagary, skupiona wokół pisma o tej samej nazwie, stanowi zjawisko szczególne.