Cztery dramaty

W czasie, gdy Norwid pisał sztuki teatralne, romantyzm odnosił największe tryumfy, potem się przesilał, w końcu odchodził w przeszłość. Późna twórczość Norwida-dramaturga przypada więc na okres, gdy wielcy poeci dramatów już nie tworzą. Rozmijając się ze współczesnymi, czwarty wieszcz przecierał jednak ścieżki nowym polskim wizjonerom i poetom teatru: Wyspiańskiemu, Witkacemu, Różewiczowi.

AktorZa kulisami – TyrtejPierścień Wielkiej-DamyKleopatra i Cezar to sztuki pełnospektaklowe, napisane przez dojrzałego poetę i myśliciela i uznawane za jego najdonioślejsze dokonania w tej dziedzinie. Żaden z wymienionych utworów nie został opublikowany za życia autora. Ponadto jedynie Pierścień Wielkiej-Damy zachował się w całości, a trzy pozostałe teksty przetrwały ze znacznymi uszkodzeniami.

Edycja Biblioteki Narodowej podaje je w formie możliwie wiernej zamierzeniom autora i najbardziej czytelnej. Korzysta przy tym z dorobku pionierów badań nad Norwidem i wydawców jego dzieł, m.in. Zenona Przesmyckiego, Juliusza Wiktora Gomulickiego oraz Juliana Maślanki. Opracowania podjął się Kazimierz Braun, który od lat badał twórczość dramatyczną Norwida oraz wyreżyserował w teatrach i w telewizji wszystkie zawarte w tomie sztuki.

Dane

Wybór, wstęp i opracowanie Kazimierz Braun
Wydanie pierwsze, Wrocław 2019
ISBN 978-83-66267-10-7
Opracowanie graficzne Robert Oleś / d2d.pl
Oprawa twarda
Format 120 × 170
Liczba stron 664
Data premiery 25 września 2019