Szukamy spadkobierców

Redakcja Wydawnictwa Ossolineum szuka kontaktu ze spadkobiercami wymienionych artystów wizualnych:

Alfred Aberdam (1894–1963)
Leon Dołżycki (1888–1965)
Maksymilian Feuerring (1896–1985)
Światosław Hordyński (1906–1993)
Jerzy Janisch (1901–1962)
Aleksander Krzywobłocki (1901–1979)
Władysław Krzyżanowski (1889–1973)
Leopold Lewicki (1906–1973)
Ludwik Lille (1897–1957)
Zygmunt Menkes (1896–1986)
Jerzy Merkel (1881–1976)
Zygmunt Radnicki (1894–1969)
Ludwik Tyrowicz (1901–1958)
Jan Wodyński (1903–1988)
Stefan Wojciechowski (1901–1962)
Tadeusz Wojciechowski (1902–1982).

 

Spadkobierców prosimy o kontakt:
Jakub Sęczyk, sekretarz redakcji
tel. +48 71 335 64 97
e-mail: jakub.seczyk@ossolineum.pl