Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wydanie drugie, rozszerzone

2016-10-20

W listopadzie nakładem Wydawnictwa Ossolineum ukaże się drugie, rozszerzone wydanie monografii Stanisława Barańczaka Język poetycki Mirona Białoszewskiego.

Nauka czytania według Jacka Gutorowa, czyli wywiad z autorem Życia w rozproszonym świetle

2016-10-11

Znakomitym przyczynkiem do lektury zbioru esejów Jacka Gutorowa Życie w rozproszonym świetle może się okazać wywiad z autorem, który właśnie pojawił się w internetowym „Dwutygodniku

Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945 Alexandra Klugego

2016-10-07

Książka Alexandra Klugego Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945 otworzy jesienią serię Z Kraju i ze Świata. Naszym zdaniem to doskonały wstęp do dalszych spotkań z ambitną prozą współczesną w ossolińskim wydaniu.

Zobacz więcej

O NAS

Wydawnictwo Ossolineum powstało w 1827 roku we Lwowie i jest najstarszą działającą nieprzerwanie oficyną wydawniczą w Polsce. Powołane przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z myślą o publikowaniu opracowań historycznych i literaturoznawczych będących wynikiem pracy naukowej nad zbiorami Ossolineum, szybko stało jednym z najważniejszych ośrodków polskiego życia wydawniczego.

W dwudziestoleciu międzywojennym Ossolineum było m.in. wyłącznym wydawcą książek Henryka Sienkiewicza. W 1933 roku odkupiło od Krakowskiej Spółki Wydawniczej serię Biblioteka Narodowa, publikującą klasykę polską i światową w opracowaniach wybitnych literaturoznawców. Seria ukazuje się w Ossolineum do dzisiaj.

Po wojnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich został przeniesiony do Wrocławia. Od 1953 roku działał jako placówka Polskiej Akademii Nauk, a Wydawnictwo, posiadające oddziały w kilku miastach, stało się potentatem na ówczesnym rynku, zwłaszcza w dziedzinie książki naukowej. W 2007 roku Wydawnictwo skomercjalizowano, a w roku 2013 wróciło w struktury Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Tworząc kolejny rozdział w historii Wydawnictwa, sięgamy po to, co w literaturze wartościowe i ambitne. Zadajemy pytanie o rolę kanonu we współczesnym świecie i przyglądamy się polskiemu dziedzictwu z nowych, mniej oczywistych punktów widzenia. W kilku seriach wydawniczych publikujemy współczesną eseistykę i prozę, klasykę, literaturę naukową i popularnonaukową; propagujemy także historię i bieżącą działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.  

W wydawnictwie pracują:

Dariusz Sośnicki
dariusz.sosnicki@znio.pl

 

Redaktor naczelny Wydawnictwa

 

Renata Łukaszewska
renata.lukaszewska@znio.pl
tel. 71 335 64 97

 

Sekretarz Wydawnictwa

 

Dorota Niedziałkowska
dorota.niedzialkowska@znio.pl
tel. 71 335 64 96

 

Redaktor prowadzący

 

Stanisława Trela
stanislawa.trela@znio.pl
tel. 71 335 64 87

 

Produkcja książek

 

Joanna Piasecka
joanna.piasecka@znio.pl
tel. 71 344 44 71 w. 203

 

Sprzedaż i promocja książek