Wyróżnienie dla pracy doktorskiej Dominiki Skiby

2016-07-27

Narodowe Centrum Kultury od ponad dekady organizuje konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Spośród dwudziestu dwóch nadesłanych w tym roku dysertacji szesnaście zostało zakwalifikowanych do dalszego etapu, na którym poddano je wnikliwej ocenie.

Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie Mieczysława Gębarowicza

2016-07-21

Kolejnym jesiennym wydarzeniem w działalności Wydawnictwa Ossolineum będzie premiera książki Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego znaczenie w rozwoju malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej Mieczysława Gębarowicza – wybitnego polskiego historyka sztuki, profesora Uniwersytetu Lwowskiego, członka Polskiej Akademii Umiejętności, a przede wszystkim nieocenionego humanisty.

Wydawnictwo Ossolineum znów na Facebooku

2016-07-18

Najstarsza oficyna w Polsce, Wydawnictwo Ossolineum, właśnie powraca na Facebooka, gdzie z jeszcze większą niż dotąd intensywnością będzie zamieszczać informacje o swoich wydawniczych zapowiedziach, premierach i wznowieniach książek.

Zobacz więcej

O NAS

Wydawnictwo Ossolineum powstało w 1827 roku we Lwowie i jest najstarszą działającą nieprzerwanie oficyną wydawniczą w Polsce. Powołane przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z myślą o publikowaniu opracowań historycznych i literaturoznawczych będących wynikiem pracy naukowej nad zbiorami Ossolineum, szybko stało jednym z najważniejszych ośrodków polskiego życia wydawniczego.

W dwudziestoleciu międzywojennym Ossolineum było m.in. wyłącznym wydawcą książek Henryka Sienkiewicza. W 1933 roku odkupiło od Krakowskiej Spółki Wydawniczej serię Biblioteka Narodowa, publikującą klasykę polską i światową w opracowaniach wybitnych literaturoznawców. Seria ukazuje się w Ossolineum do dzisiaj.

Po wojnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich został przeniesiony do Wrocławia. Od 1953 roku działał jako placówka Polskiej Akademii Nauk, a Wydawnictwo, posiadające oddziały w kilku miastach, stało się potentatem na ówczesnym rynku, zwłaszcza w dziedzinie książki naukowej. W 2007 roku Wydawnictwo skomercjalizowano, a w roku 2013 wróciło w struktury Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Tworząc kolejny rozdział w historii Wydawnictwa, sięgamy po to, co w literaturze wartościowe i ambitne. Zadajemy pytanie o rolę kanonu we współczesnym świecie i przyglądamy się polskiemu dziedzictwu z nowych, mniej oczywistych punktów widzenia. W kilku seriach wydawniczych publikujemy współczesną eseistykę i prozę, klasykę, literaturę naukową i popularnonaukową; propagujemy także historię i bieżącą działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.  

W wydawnictwie pracują:

Dariusz Sośnicki
dariusz.sosnicki@znio.pl

 

Redaktor naczelny Wydawnictwa

 

Renata Łukaszewska
renata.lukaszewska@znio.pl
tel. 71 335 64 97

 

Sekretarz Wydawnictwa

 

Paweł Pluta
pawel.pluta@znio.pl
tel. 71 335 64 96

 

Redaktor, zastępca redaktora serii Biblioteka Narodowa

 

Stanisława Trela
stanislawa.trela@znio.pl
tel. 71 335 64 87

 

Produkcja książek

 

Joanna Piasecka
joanna.piasecka@znio.pl
tel. 71 344 44 71 w. 203

 

Sprzedaż i promocja książek