Od solidarycy do TypoPolo Agaty Szydłowskiej kolejnym tomem w serii Na Jeden Temat – zapowiedź!

2017-05-24

Dla książki Od solidarycy do TypoPolo tezę zasadniczą stanowi stwierdzenie, że kroje pisma i, szerzej, typografia uwikłane są w złożone procesy konstruowania i negocjowania tożsamości, ruchy emancypacyjne, nacjonalizmy, a także dyskusje o podłożu klasowym. Litery są polityczne – pisze Agata Szydłowska.

Kolejny tom w serii Biblioteka Narodowa już w lecie!

2017-05-08

Jak się zdaje, w naszych czasach próba stworzenia definicji eseju jest przedsięwzięciem nie tylko daremnym, ale też jałowym. Dla Jana Tomkowskiego znacznie ciekawsze okazuje się nakreślenie dziejów gatunku oraz jego przemian, wskazanie punktów węzłowych i kierunków ewolucji.

Koala Lukasa Bärfussa w serii Z Kraju i ze Świata

2017-04-29

Po świetnie przyjętej przez krytykę i czytelników książce Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945 Alexandra Klugego, która ukazała się końcem 2016 roku, przyszedł czas na kolejny tom w naszej prozatorskiej serii – Z Kraju i ze Świata. Z przyjemnością ogłaszamy, że już w czerwcu nakładem Wydawnictwa Ossolineum ukaże się powieść Koala autorstwa Lukasa Bärfussa

Zobacz więcej

O NAS

Wydawnictwo Ossolineum powstało w 1827 roku we Lwowie i jest najstarszą działającą nieprzerwanie oficyną wydawniczą w Polsce. Powołane przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z myślą o publikowaniu opracowań historycznych i literaturoznawczych będących wynikiem pracy naukowej nad zbiorami Ossolineum, szybko stało jednym z najważniejszych ośrodków polskiego życia wydawniczego.

W dwudziestoleciu międzywojennym Ossolineum było m.in. wyłącznym wydawcą książek Henryka Sienkiewicza. W 1933 roku odkupiło od Krakowskiej Spółki Wydawniczej serię Biblioteka Narodowa, publikującą klasykę polską i światową w opracowaniach wybitnych literaturoznawców. Seria ukazuje się w Ossolineum do dzisiaj.

Po wojnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich został przeniesiony do Wrocławia. Od 1953 roku działał jako placówka Polskiej Akademii Nauk, a Wydawnictwo, posiadające oddziały w kilku miastach, stało się potentatem na ówczesnym rynku, zwłaszcza w dziedzinie książki naukowej. W latach 90. Wydawnictwo skomercjalizowano, w 2007 roku Zakład Narodowy im. Ossolińskich został jego większościowym właścicielem, a w roku 2013 wróciło w jego struktury.

Tworząc kolejny rozdział w historii Wydawnictwa, sięgamy po to, co w literaturze wartościowe i ambitne. Zadajemy pytanie o rolę kanonu we współczesnym świecie i przyglądamy się polskiemu dziedzictwu z nowych, mniej oczywistych punktów widzenia. W kilku seriach wydawniczych publikujemy współczesną eseistykę i prozę, klasykę, literaturę naukową i popularnonaukową; propagujemy także historię i bieżącą działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.  

W Wydawnictwie pracują:

Dariusz Sośnicki
dariusz.sosnicki@ossolineum.pl

 

Redaktor naczelny Wydawnictwa

 

Renata Łukaszewska
renata.lukaszewska@ossolineum.pl
tel. 71 335 64 97

 

Sekretarz redakcji

 

Anna Krzywania
anna.krzywania@ossolineum.pl
tel. 71 344 44 71 w. 128

 

Redaktor prowadząca

 

Stanisława Trela
stanislawa.trela@ossolineum.pl
tel. 71 335 64 87

 

Produkcja książek

 

Karol Poręba
karol.poreba@ossolineum.pl
tel. 510 456 537

 

Promocja książek

 

Szczepan Kulpa
szczepan.kulpa@ossolineum.pl
tel. 570 639 333

 

Sprzedaż książek