Fragment Nalotu na Halberstadt w dwutygodniku

2016-12-08

Na stronach portalu kulturalnego dwutygodnik.com można już przeczytać fragment książki Alexandra Klugego Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945, która z końcem roku ukaże się nakładem Wydawnictwa Ossolineum.

O Barańczaku i Białoszewskim w poznańskiej Bibliotece Raczyńskich

2016-12-07

Trudno o lepsze miejsce do rozmowy o wznowionym po czterdziestu dwóch latach doktoracie Stanisława Barańczaka niż jego rodzinny Poznań.

„Kultura Liberalna” pisze o Języku poetyckim Mirona Białoszewskiego

2016-11-25

Na stronach internetowego tygodnika „Kultura Liberalna” ukazała się recenzja wznowionego przez Wydawnictwo Ossolineum doktoratu Stanisława Barańczaka Język poetycki Mirona Białoszewskiego.

Zobacz więcej

O NAS

Wydawnictwo Ossolineum powstało w 1827 roku we Lwowie i jest najstarszą działającą nieprzerwanie oficyną wydawniczą w Polsce. Powołane przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z myślą o publikowaniu opracowań historycznych i literaturoznawczych będących wynikiem pracy naukowej nad zbiorami Ossolineum, szybko stało jednym z najważniejszych ośrodków polskiego życia wydawniczego.

W dwudziestoleciu międzywojennym Ossolineum było m.in. wyłącznym wydawcą książek Henryka Sienkiewicza. W 1933 roku odkupiło od Krakowskiej Spółki Wydawniczej serię Biblioteka Narodowa, publikującą klasykę polską i światową w opracowaniach wybitnych literaturoznawców. Seria ukazuje się w Ossolineum do dzisiaj.

Po wojnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich został przeniesiony do Wrocławia. Od 1953 roku działał jako placówka Polskiej Akademii Nauk, a Wydawnictwo, posiadające oddziały w kilku miastach, stało się potentatem na ówczesnym rynku, zwłaszcza w dziedzinie książki naukowej. W latach 90. Wydawnictwo skomercjalizowano, w 2007 roku Zakład Narodowy im. Ossolińskich został jego większościowym właścicielem, a w roku 2013 wróciło w jego struktury.

Tworząc kolejny rozdział w historii Wydawnictwa, sięgamy po to, co w literaturze wartościowe i ambitne. Zadajemy pytanie o rolę kanonu we współczesnym świecie i przyglądamy się polskiemu dziedzictwu z nowych, mniej oczywistych punktów widzenia. W kilku seriach wydawniczych publikujemy współczesną eseistykę i prozę, klasykę, literaturę naukową i popularnonaukową; propagujemy także historię i bieżącą działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.  

W wydawnictwie pracują:

Dariusz Sośnicki
dariusz.sosnicki@ossolineum.pl

 

Redaktor naczelny Wydawnictwa

 

Renata Łukaszewska
renata.lukaszewska@ossolineum.pl
tel. 71 335 64 97

 

Sekretarz Wydawnictwa

 

Anna Krzywania
anna.krzywania@ossolineum.pl
tel. 71 335 64 87

 

Redaktor prowadzący

 

Dorota Niedziałkowska
dorota.niedzialkowska@ossolineum.pl
tel. 71 335 64 96

 

Redaktor prowadzący

 

Stanisława Trela
stanislawa.trela@ossolineum.pl
tel. 71 335 64 87

 

Produkcja książek

 

Joanna Piasecka
joanna.piasecka@ossolineum.pl
tel. 71 344 44 71 w. 203

 

Sprzedaż i promocja książek