O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd w sprzedaży!

2017-12-08

Beethoven, Kawafis, Mann, di Lampedusa, Genet, Visconti, Gould… O stylu późnym jest ostatnią, nieukończoną książką Saida, w której autor Orientalizmu w niezwykły sposób analizuje późne dzieła wielkich twórców.

Premiera O stylu późnym Edwarda W. Saida już 8 grudnia!

2017-11-29

Już 8 grudnia polscy czytelnicy Edwarda W. Saida będą mogli uzupełnić obraz jego twórczości o istotne szczegóły. Tego dnia ukaże się ostatnia, nieukończona książka autora – O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd, zbiór siedmiu esejów, których tematem są późne dzieła wielkich artystów, m.in. Beethovena, Manna, Kawafisa, Lampedusy, Geneta i Viscontiego.

Wydawnictwo Ossolineum na 26. Wrocławskich Targach Dobrych Książek

2017-11-28

Pierwsza edycja Wrocławskich Promocji Dobrych Książek odbyła się ponad ćwierć wieku temu w budynku opery. Jej organizatorem było Wydawnictwo Ossolineum! Dziś Targi są prawdziwym świętem książki, a przepełnione tomami stoiska zajmują powierzchnię całej Hali Stulecia.

Zobacz więcej

O NAS

Wydawnictwo Ossolineum powstało w 1827 roku we Lwowie i jest najstarszą działającą nieprzerwanie oficyną wydawniczą w Polsce. Powołane przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z myślą o publikowaniu opracowań historycznych i literaturoznawczych będących wynikiem pracy naukowej nad zbiorami Ossolineum, szybko stało jednym z najważniejszych ośrodków polskiego życia wydawniczego.

W dwudziestoleciu międzywojennym Ossolineum było m.in. wyłącznym wydawcą książek Henryka Sienkiewicza. W 1933 roku odkupiło od Krakowskiej Spółki Wydawniczej serię Biblioteka Narodowa, publikującą klasykę polską i światową w opracowaniach wybitnych literaturoznawców. Seria ukazuje się w Ossolineum do dzisiaj.

Po wojnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich został przeniesiony do Wrocławia. Od 1953 roku działał jako placówka Polskiej Akademii Nauk, a Wydawnictwo, posiadające oddziały w kilku miastach, stało się potentatem na ówczesnym rynku, zwłaszcza w dziedzinie książki naukowej. W latach 90. Wydawnictwo skomercjalizowano, w 2007 roku Zakład Narodowy im. Ossolińskich został jego większościowym właścicielem, a w roku 2013 wróciło w jego struktury.

Tworząc kolejny rozdział w historii Wydawnictwa, sięgamy po to, co w literaturze wartościowe i ambitne. Zadajemy pytanie o rolę kanonu we współczesnym świecie i przyglądamy się polskiemu dziedzictwu z nowych, mniej oczywistych punktów widzenia. W kilku seriach wydawniczych publikujemy współczesną eseistykę i prozę, klasykę, literaturę naukową i popularnonaukową; propagujemy także historię i bieżącą działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.  

W Wydawnictwie pracują:

Dariusz Sośnicki
dariusz.sosnicki@ossolineum.pl

 

Redaktor naczelny Wydawnictwa

 

Renata Łukaszewska
renata.lukaszewska@ossolineum.pl
tel. 71 335 64 97

 

Sekretarz redakcji

 

Anna Krzywania
anna.krzywania@ossolineum.pl
tel. 71 344 44 71 w. 128

 

Redaktorka prowadząca

 

Aleksandra Żuberek
aleksandra.zuberek@ossolineum.pl
tel. 71 344 44 71 w. 196

 

Redaktorka prowadząca

 

Stanisława Trela
stanislawa.trela@ossolineum.pl
tel. 71 335 64 87

 

Produkcja książek

 

Karol Poręba
karol.poreba@ossolineum.pl
tel. 510 456 537

 

Promocja książek

 

Szczepan Kulpa
szczepan.kulpa@ossolineum.pl
tel. 570 639 333

 

Sprzedaż książek