Wydaj u nas

Propozycje wydawnicze przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem wydajunas@ossolineum.pl

Prosimy o dołączenie notki biograficznej autora oraz streszczenia.

Uwaga! Nie udzielamy porad pisarskich i nie recenzujemy książek, którymi nie jesteśmy zainteresowani jako wydawca. Nie archiwizujemy i nie odsyłamy niezamówionych wydruków i maszynopisów. Nie świadczymy także usług poligraficznych.

Zapraszamy!