Grzegorz Jankowicz

(ur. 1978) filozof literatury, eseista, redaktor, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada, juror Nagrody Conrada oraz Nagrody Literackiej Unii Europejskiej, redaktor działu kultura „Tygodnika Powszechnego”. Autor kilku książek o literaturze i filozofii, m.in. Gombrowicz – loading. Esej o formie życia (2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015), Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature (wraz z Alberto Manguelem, 2017). Opublikował także zbiory rozmów z pisarzami Po co jest sztuka? (2013), Cmono (2013) i Życie na poczytaniu (2016). Współtwórca akcji społecznej „Lekcje czytania z…” oraz pomysłodawca działającej przy Krakowskim Biurze Festiwalowym Szkoły Czytania, w ramach której prowadzi warsztaty z dziećmi, młodzieżą, seniorami i osadzonymi w więzieniach.