Piotr Łukaszewicz

(ur. 1940) – historyk sztuki, wieloletni pracownik Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie malarstwa polskiego XIX i XX wieku, sztuki niemieckiej (zwłaszcza śląskiej) oraz historii muzeów. Autor książki Zrzeszenie Artystów Plastyków Artes. 1929–1935 (1975). Redaktor wielu katalogów wystaw i publikacji naukowych, m.in. Ekspresjonizm w sztuce polskiej (1981), Ludwik Lille. 1897–1957 (1985), Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu (1988), Malarstwo polskie: XVII–XIX wiek (1992), Obrazy natury. Adolf Dressler i pejzażyści śląscy drugiej połowy wieku XIX (1997), Ikonografia Wrocławia (2008), Malarstwo niemieckie. Od klasycyzmu do symbolizmu (2012), Malarstwo polskie. Od baroku do modernizmu (2013).