Tadeusz Maria Rudkowski

(1920–2014) – historyk sztuki, konserwator zabytków, współzałożyciel Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz przewodniczący głównej Komisji Konserwatorskiej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wieloletni działacz Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami, a także działacz na rzecz opieki nad cmentarzami polskimi na dawnych Kresach Wschodnich. Członek honorowy Polskiego Komitetu Narodowego oraz przewodniczący jego Komisji Rewizyjnej Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, działacz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Współzałożyciel, prezes i wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.