Zofia Nałkowska

(1884–1954) – powieściopisarka, autorka dramatów, tekstów publicystycznych oraz pisanych podczas II wojny światowej dzienników. Przed wojną publikowała m.in. w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Kobiecie Wspołczesnej”, „Wiadomościach Literackich” i „Głosie Prawdy”. Wielokrotnie nagradzana, laureatka Państwowej Nagrody Literackiej za książkę Granica (1935). W polskiej tradycji literackiej zapisały się m.in. takie jej utwory, jak Hrabia Emil (1920), Romans Teresy Hennert (1923), Niedobra miłość (1928), wspomniana już Granica (1935), dramat Dom kobiet (1930) czy cykl opowiadań o prześladowaniach hitlerowskich Medaliony (1946). Aktywna działaczka na rzecz praw kobiet i popularyzatorka teorii feministycznych.