Beata Długajczyk

(1956) – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, starszy kustosz Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich, gdzie zajmuje się zbiorem rysunków polskich. Jest m.in. współautorką publikacji poświęconej artyście Feliksowi Lachowiczowi, a także wystaw i towarzyszących im katalogów: Początki Muzeum Lubomirskich. Dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego (2008) oraz Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, cz. 1: Obrazy – miniatury – akwarele – rysunki (2012).