Leszek Machnik

(1955) – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, starszy kustosz Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich, gdzie zajmuje się zbiorem fotografii. Jest m.in. autorem publikacji Fotografie powstańców styczniowych w zbiorach Gabinetu Grafiki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (2002) oraz współautorem wystaw i towarzyszących im katalogów: Początki Muzeum Lubomirskich. Dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego (2008) oraz Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, cz. 1: Obrazy – miniatury – akwarele – rysunki (2012).