Andrzej Falkiewicz

(1929–2010) – eseista, filozof, krytyk literacki i teatralny. Od 1964 roku pełnił funkcję kierownika literackiego m.in. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie oraz w Teatrze Współczesnym im. Edmunda Wiercińskiego i w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Debiutował w 1958 roku w „Dialogu” szkicem O teatrze Sartre’a. Był autorem pierwszej w Polsce książki o Witoldzie Gombrowiczu (Polski Kosmos. 10 esejów przy Gombrowiczu, 1981). Laureat m.in. Nagrody Miasta Wrocławia (1981), Nagrody Fundacji Kultury (1995) i Literackiej Nagrody Czterech Kolumn (1999). Zmarł 22 lipca 2010 w Puszczykowie pod Poznaniem.