Maria Karpowicz

 (1935–2004) – polonistka, bibliotekarka, autorka książki Odmowa wykonania. Pułkownik Harcaj i demobilizacja PSZ. Relacje – dokumenty – wspomnienia (2010). Była cenioną pedagożką: uczyła języka polskiego we wrocławskich szkołach podstawowych, a także języka angielskiego w Technikum Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach siedemdziesiątych wraz z mężem Tymoteuszem przeniosła się do Oak Park koło Chicago, gdzie ukończyła studia bibliotekoznawcze i w latach 1986–1993 pracowała w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce. Tymoteusz Karpowicz zwracał się do niej imieniem Maryla.