Barbara Kopeć-Umiastowska

(1950–2022) – tłumaczka literatury anglojęzycznej. Laureatka nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz nagrody „Literatury na Świecie”, nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Członkini-założycielka Stowarzyszenia przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”.