Książki

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa to najstarsza seria wydawnicza w Polsce. Istnieje od 1919 roku, a od roku 1933 jej właścicielem jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W roku 2013 patronat nad serią objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Wydawnictwo Biblioteki Narodowej pragnie zaspokoić pilną potrzebę kulturalną i przynieść zarówno każdemu inteligentnemu Polakowi, jak i kształcącej się młodzieży wzorowe wydania najcelniejszych utworów literatury polskiej i obcej w opracowaniu podającym wyniki najnowszej o nich wiedzy” – pisali niemal sto lat temu twórcy serii. Ta deklaracja jest aktualna do dziś.

Rada naukowa: prof. Józef Bachórz, prof. Tomasz Chachulski, prof. Jerzy Jarzębski, prof. Alina Kowalczykowa (1936–2022), prof. Ryszard Nycz.

Redaktor: prof. Stanisław Bereś.

Katalog Biblioteki Narodowej